خرمای روکش طلایی

مرداد 24, 1400

خرمای شکلاتی

مرداد 23, 1400

خرمای مجلسی

مرداد 23, 1400

خرمای جعبه مقوایی

مرداد 22, 1400

خرمای مضافتی

مرداد 21, 1400

خرمای کلوته

مرداد 20, 1400

کبکاب

خرمای کبکاب

مرداد 19, 1400

product2

خرمای ربی

مرداد 18, 1400

خرمای زاهدی

مرداد 17, 1400

خرمای پیارم

خرمای پیارم

مرداد 15, 1400

خرمای استعمران

خرمای استعمران

مرداد 14, 1400

خمیر خرمایی

خمیر خرما

مرداد 13, 1400

سس خرما

مرداد 12, 1400

کرم خرما

کرم خرما

مرداد 11, 1400

شیره خرما

شیره خرما

مرداد 10, 1400

چیپس خرما

چیپس خرما

مرداد 9, 1400

شکلات خرمایی

شکلات خرمایی

مرداد 1, 1399

سرکه خرما

سرکه خرما

تیر 8, 1399

دفتر ایران

تهران ، تهران پارس ، خیابان فرجام غربی ،

پلاک ۴۳۲ ، واحد ۵

شماره تماس:

+98(912)298-24-34
+98(912)315-12-46
+98(21)770-935-30
+98(21)774-917-80

دفتر امارات (دبی)

 00(971)545-968-178
 00(971)545-968-178

دفتر روسیه (مسکو)

007(915)200-60-68
007(985)185-00-97

دفتر هند (مومبای)

00(91)805-009-15-55
00(91)805-009-15-55