رویدادها

خرما زاهدی
خرما
شهریور 1, 1399

خرما زاهدی

خرما زاهدی : یکی از بهترین خرما های صادراتی کشورمان خرمای زاهدی یا اصطلاحا خرمای قصب است که…

دفتر ایران

تهران ، تهران پارس ، خیابان فرجام غربی ،

پلاک ۴۳۲ ، واحد ۵

شماره تماس:

+98(912)298-24-34
+98(912)315-12-46
+98(21)770-935-30
+98(21)774-917-80

دفتر امارات (دبی)

 00(971)545-968-178
 00(971)545-968-178

دفتر روسیه (مسکو)

007(915)200-60-68
007(985)185-00-97

دفتر هند (مومبای)

00(91)805-009-15-55
00(91)805-009-15-55