دفتر ایران
تهران ، تهران پارس ، خیابان فرجام غربی ، پلاک ۴۳۲ ، واحد ۵

شماره تماس

۰۹۱۲۳۱۵۱۲۴۶ – ۰۹۱۲۲۹۸۲۴۳۴
۰۲۱۷۷۰۹۳۵۳۰ – ۰۲۱۷۷۴۹۱۷۸۰

دفتر امارات (دبی)

 ۰۰۹۷۱۵۴۵۹۶۸۱۷۸
۰۰۹۷۱۵۴۵۹۶۸۱۷۸

دفتر هند (مومبای)

۰۰۹۱۸۰۵۰۰۹۱۵۵
۰۰۹۱۸۰۵۰۰۹۱۵۵

ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید

danesh.trade

danesh1399trade1